Promotion -Takoyaki Mini Set | Sakuru Japanese Mart
Minimum Order : $30

SAKURU JAPANESE MART

by Huan Trading Pte Ltd

Promotion -Takoyaki Mini Set

$27.10

Product Description:

< PROMOTION >

Easy to make takoyaki ball at home. Mini set will be easy keep in frozen.

Set consist of:

  1. Frozen Takoyaki ball 25pc/pkt x2
  2. Japan Kewpie Mayonnaise 450gm x1
  3. Takoyaki sauce 200ml x1
  4. Katso bushi (bonito flakes) 1.5gm/pkt x 12pkt

 

Purchase this product now and earn 270 Points!